Prehľad stavieb za rok 2015

 

 

Názov stavby – užívateľa Miesto
 

Zhotovenie lesnej cesty Hnilé vody, vrátane výhybní a lesných skladov v celkovej dĺžke 7,5 km – Lesy SR, a.s. odštepný závod Hnúšťa

 

Katastrálne územie obcí Hnúšťa, Rimavská Baňa a Kokava nad Rimavicou na kopci Sinec

 

Zhotovenie rodinného domu – p. Zuzana Vraniaková 

 

Zabečov, Predajná

 

Zhotovenie turistických chodníkov pod vrcholom Chopku – TMR, a.s.

 

Úsek Kamenná chata – Rotunda, Chopok

 

Rekonštrukcia strechy na bytovom dome vrátane výmeny strešných okien, klampiarskych konštrukcií a komínových lávok – Regelsberger Liegenschaftsverwaltungs GmbH 

 

Edelhofgasse Nr.8, Wien

 

Vyčistenie vodnej nádrže Sebechleby od nánosov a naplavenín – Agrospol – Hontianske Nemce

 

Vodná nádrž, Sebechleby

 

Rekonštrukcia, nadstavba a strecha rodinného domu, vrátane rekonštrukcie pôvodných interiérových priestorov – Grand Power, s.r.o.

 

Šalková, Banská Bystrica

 

Zateplenie rodinného domu a rekonštrukcia dreveného obkladu – p. Kostolná

 

Mlynská ul. Jasenie

 

Komplexná rekonštrukcia mezonetového apartmánu – Dipl. Ing. Erik Kassovic, MBA 

 

Edelhofgasse Nr.8, Wien

 

Úprava priestorov výdajne jedál v predškolskom zariadení – obec Jasenie

 

Materská škola – Jasenie

 

Spevnené plochy a odvodnenie plôch – Grand Power s.r.o. 

 

Areál firmy Grand Power s.r.o. Slovenská Ľupča – Príboj

 

Zhotovenie sociálnych zariadení v hotovostnej izbe lanovkárov – TMR, a.s.

 

Hotovostná izba vrcholovej stanice lanovky Srdiečko – Kosodrevina

 

Zemné práce na  objekte ČOV Dobšiná – mesto Dobšiná
 

 

Kanalizácia a ČOV – mesto Dobšiná

 

Prístavba a rozšírenie garáže na objekte požiarnej zbrojnice – obec Jasenie
 

 

Budova požiarnej zbrojnice DHZ – obec Jasenie

 

Klampiarske a pokrývačské práce na budove radnice Zvolen – mesto Zvolen 

 

Námestie SNP, Zvolen

 

Maľby stropných konštrukcií predajňa NAY v budove AUPARKU – NAY, a.s. 

 

Aupark Shopping Center, Bratislava

 

Komplexná rekonštrukcia kancelárskych priestorov a priestorov pracovísk Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru Slovenskej republiky – Ministerstva vnútra Slovenskej republiky- KEÚ PZ SR  

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská ul. Bratislava

 

Oprava kancelárskych priestorov – Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.

 

Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. regionálne stredisko  Banská bystrica, Pod Bánošom 33, B. Bystrica

Comments are closed.