Prehľad stavieb za rok 2016

 

 

Názov stavby – užívateľa Miesto
Výstavba Mliekárne-Farma Nová Podkoreňová,PD Ďumbier Brezno, Benstav,s.r.o. Podkoreňová Brezno
Zhotovenie základov skladových priestorov-Grand Power,s.r.o.
Grand Power, Slovenská Lupča -Príboj
Kompelxná rekonštrukcia bytu Ludmila Nisslmuler Geigergasse11/9, Wien
Zemné práce pre splaškovú kanalizáciu a areálový vodovod, búracie práce a stavebné úpravy,asanácie.PRIMA INVEST,spol.s.r.o.
Kaštieľ Radvanských, Banská Bystrica
Zhotovenie rodinného domu- A.Kmeť
Nová Pršianska Terasa Banská Bystrica
Rekonštrukcia havárijných stavov -kanalizácia pod objektom Domu služieb obec Podbrezová
Sládkovičova ,Podbrezová
Oprava a čistenie Braväcovský potok-LESY SR, Beňuš Beňuš
Oprava vonkajších schodov vrátane náterov kovovej konštrukcie a zábradlia, Dopravoprojekt ,a.s.
Ul.M.R.Štefánika ,Zvolen
Oprava betónových podláh-kompresovňa – Grand Power s.r.o.  Grand Power s.r.o. Slovenská Ľupča – Príboj
Úprava oceľovej konštrukcie-Trafostanica ,Krúpová-TMR,a.s.
Chopok -Krúpová
Oprava poľovníckej chaty Salajka-stavebné práce,Lesy SR Beňuš
Beňuš
Asanácia – hospodárskej budovy,LESY SR,š.p. Liptovský Hrádok
Malužiná
Zhotovenie omietok a fasády RD M.Poclan Námestie SNP, Zvolen
Stavebné práce Grand Power ,s.r.o. Grand Power ,Slovenská Lupča
Oprava podláh -Farma Ležiak Agrobell, s.r.o.  Sládkovičova,Sliač
Rekonštrukcia hospodárskej budovy na RD,Miroslav Belička
 Tajovského ,Sliač

Comments are closed.