Prehľad stavieb za rok 2014

 


Názov stavby – užívateľa Miesto
 

Zhotovenie oporného múru na toku Čierny Hron v lokalite Svätý Ján – Lesy SR, a.s.

 

Lokalita Svätý Ján na Toku povodia Čierny Hron medzi obcami Hronec a Čierny Balog

 

 

Oprava priestorov kancelárií – OÚ Brezno

 

Obvodný úrad, nám. gen. M.R.Štefánika, Brezno

 

Komplexná rekonštrukcia kancelárskych priestorov – Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR 

 

Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR, ul. ČSA 7, Banská Bystrica

 

Prestavba 9 podlažnej budovy  SAV na nájomné byty – BPM, s.r.o., Banská Bystrica

 

Bývalá budova Slovenskej akadémie vied, Severná 5, Banská Bystrica

 

Úprava priestorov zadržiavacej miestnosti – Oddelenie cudzineckej polície a pasovej služby Bratislava

 

Oddelenie cudzineckej polície a pasovej služby , Hrobákova 42, Bratislava V

 

Obnova cely predbežného zadržania a vypočúvacej miestnosti – Okresné riaditeľstvo PZ III, Bratislava

 

Okresné riaditeľstvo PZ III, Legerského 1, Bratislava

 

Prestavba garáže na umyváreň automobilov – Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 

Sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Košická 47, Bratislava

 

Prestavba bufetu na sociálne zázemie pre vodičov – Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Košická 47, Bratislava

 

Komplexná prestavba priestorov pre potreby kancelárie tajomníka ministra – Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava

 

Čiastočná rekonštrukcia budovy BD – Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava

 

Oprava a úprava priestorov budovy, rekonštrukcia sociálnych zariadení – Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru/LYNX Comando 

 

Bratislava

 

Opravy a úpravy kancelárskych priestorov – Prezídium Policajného zboru

 

Prezídiu PZ, Račianska 45, Bratislava

 

Úprava povrchov kancelárií – Kancelária vedúcej služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

Kancelária vedúcej služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava

 

 

Rekonštrukcia starej časti pekárne- Pekáreň Lopej

 

Pekáreň Lopej , s.r.o., Družby 61, Lopej

 

 

Zhotovenie zámkovej dlažby – Pekáreň Lopej

 

Pekáreň Lopej , s.r.o., Družby 61, Lopej

 

Rekonštrukcia terasy – TMR, a.s.

 

Kosodrevina – Chopok Juh

 

Zemné práce, oprava rámp a údržba lesných ciest – Lesy SR, a.s., Odštepný závod Slovenská Ľupča

 

Lesné cesty v katastrálnych územiach Brusno, Predajná, Jasenie, Lopej

 

 

Čiastočná rekonštrukcia priestorov – účelové zariadenie Úradu vlády – stredisko Banská Bystrica

 

 

ÚZÚV – stredisko BB, Komenského 22, Banská Bystrica

 

Pokrývačské a klampiarske práce – Šaľa 

 

Menert  spol. s r.o., Šaľa

Comments are closed.