Prehľad stavieb za rok 2013

 

 

Názov stavby – užívateľa Miesto
 

Komplexná rekonštrukcia kancelárskych priestorov – Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru Slovenskej republiky

 

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru Slovenskej republiky, Sklabinská 1, Bratislava

 

Oprava objektu skladov – Akadémia Policajného zboru Slovenskej republiky

 

Akadémia Policajného zboru SR, Sklabinská ul., Bratislava

 

Komplexná rekonštrukcia budovy – Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 

Krížna 42, Bratislava

 

 

Rekonštrukcia strešného plášťa budovy BD – Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava

 

Zhotovenie parkoviska s kapacitou 520 automobilov vrátane prístupovej cesty s dopravným značením a prekládkou potoka – TMR, a.s.

 

Krupová – Chopok Juh

 

 

 

Rekonštrukcia a údržba expedičného skladu – Lesy SR, odštepný závod Čierny Balog

 

Expedičný sklad, Jánošovka – Čierny Balog

 

Rekonštrukcia a rozšírenie reštauračných priestorov – TMR, a.s.

 

Reštaurácia Koska – Kosodrevina Chopok Juh

 

Oprava odpadných rúr a priestorov skladu – Správa štátnych hmotných rezerv

 

Správa štátnych hmotných rezerv – Slovenská Ľupča

 

Zhotovenie základu stožiarov 2x400kV – Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.

 

Stožiarové vedenie 2x400kV – katastrálne územie obce Voľa

 

Zhotovenie hrubej stavby Rotunda Chopok – TMR, a.s.

 

Vrcholová stanica lanoviek na Chopku

 

Oprava vodovodu, kanalizácie a sociálnych zariadení – súkromná zubná technika F-DENT

 

F-DENT, Nám, SNP 2, Banská Bystrica

 

Oprava zámkovej dlažby a fasády – Pekáreň Lopej

 

Pekáreň Lopej, s.r.o., Družby 61, Lopej

 

 

Opravy a rekonštrukcie budov v správe Lesov – Odštepný závod Čierny Balog

 

Budovy expedičného skladu Hronec, Chata pred Skalicou, služobný byt Anderlová

 

Oprava a čistenie kanalizácie – TISI, s.r.o.

 

Tisi, s.r.o., Nové zámky

 

Nátery základov pre stožiare POK 400kV

 

VUJE, a.s. Trnava

 

Oprava priestorov a kancelárií v objekte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Prezídium policajného zboru SR

 

Prezídium policajného zboru SR, Račianska 45, Bratislava

 

Comments are closed.