Prehľad stavieb za rok 2012

 

 

Názov stavby – užívateľa
Miesto
 

Zhotovenie základu stožiarov na vedení V494 – Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.

 

Stožiarové vedenie na trase Ružomberok – Medzibrod

 

Rekonštrukcia stožiarového vedenia V406 – Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.

 

Stožiarové vedenie 2X400KV – katastrálne územie obce Sučany

 

Maľovanie kancelárskych priestorov v pamiatkovom území – Špecializovaný trestný súd Pezinok – pracovisko Banská Bystrica
 

 

Špecializovaný trestný súd Pezinok – pracovisko Banská Bystrica, Skuteckého 10, Banská Bystrica

 

Komplexná rekonštrukcia služobných bytov – ŽSR Bratislava  

 

Služobné byty Nemšová a Ladce

 

Zhotovenie prístavby a nadstavby rodinného domu – Mgr. Alena Ježíková

 

Hronská ul., Slovenská Ľupča

 

Oprava a rekonštrukcia strechy zváranou fóliou – Plemenárske služby, š.p. Bratislava, regionálne stredisko Banská Bystrica

 

Plemenárske služby, š.p. Bratislava, regionálne stredisko Banská Bystrica, Pod Bánošom 33, Banská Bystrica

 

Zhotovenie odjazdovej záchrannej trate – TMR, a.s.  

 

Odjazdová záchranná trať Krupová – Kosodrevina – Chopok Juh

 

Zemné práce pre údolnú stanicu lanovky KLD 15 Kosodrevina – Chopok -TMR, a.s.

 

Údolná stanica lanovky KLD 15 Kosodrevina Chopok – Juh

 

Zhotovenie vodovodných šachiet pre budovu lanovky KLD 15 Kosodrevina – Chopok – TMR, a.s.

 

Údolná stanica lanovky KLD 15 Kosodrevina Chopok – Juh

 

Modernizácia sociálnych zariadení a izolácie stropu Srdiečko – TMR, a.s.

Sociálne zariadenia, parkovisko Srdiečko Chopok Juh

 

Dostavba zasnežovania, zhotovenie novej podávacej stanice s odberným miestom, a zhotovenie novej čerpacej stanice – TMR, a.s. 

 

Dolina Krupová – Chopok Juh

 

Vybudovanie pokladní – TMR, a.s.

 

Údolná stanica lanovky Srdiečko – Kosodrevina

 

Zhotovenie dočasného infocentra pre lanoviek Srdiečko – Chopok – TMR, a.s

 

Údolná stanica lanovky Srdiečko – Kosodrevina

 

Úpravy skládky dreva a zprístupových ciest -Lesy SR, a.s. Odštepný závod Slovenská Ľupča

 

Katastrálne územie Slovenská Ľupča, Predajná

Comments are closed.