Prehľad stavieb za rok 2011

 

 

Objednávateľ Názov stavby
 

Istrodest, spol. s r.o.

Bratislava

 

 

Spínacia stanica

Košice –Medzibrod

 

Istrodest, spol. s r.o.

Bratislava

 

 

Rekonštrukcia Trafostanice

Medzibrod kanalizácia

 

 

 

Jozef Nociar

Predajná

 

 

Novostavba RD

 

Mudr. Pavol Kalina

Ružomberok

 

 

Rekonštrukcia RD

 

 

Železnice SR, Bratislava

 

 

Asanácia objektov ŽSR -Žilina, Nové Zámky, Trenčín

 

 

Eurostaving, s.r.o.

Banská Bystrica

 

 

 

Rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu byt. domu Vlkanová

 

 

 

Eurostaving, s.r.o.

Banská Bystrica

 

 

 

Rekonštrukcia kotolne Krajské riaditeľstvo  Policajného zboru

 

Objednávateľ Názov stavby
 

Tatry mountain resorts, a.s., Liptovský Mikuláš

 

 

Vybudovanie drevenej budovy

pri LV Doppelmayr – Kosodrevina

 

 

Tatry mountain resorts, a.s., Liptovský Mikuláš

 

 

Zbieranie skál do odtokových

žľabov

 

 

Lesy SR, š.p.

Slovenská Ľupča

 

 

Oprava uzamykacieho systému

 

Lesy SR, š.p.

Slovenská Ľupča

 

 

Údržba lesných ciest,

zemné práce

 

Primula JK

Fiľakovo

 

 

Vybudovanie lekárne Primula

+ ambulancie

 

Mudr. Ján Šparec

Ružomberok

 

 

Rekonštrukcia bytového domu

Comments are closed.