Prehľad stavieb za rok 2010

 

 

Objednávateľ Názov stavby
 Istrodest, spol. s r.o.

Bratislava

 

Rekonštrukcia Trafostanice Medzibrod /hoky, poky/
 Istrodest, spol. s r.o.

Bratislava

 

Rekonštrukcia vedenia 200kW/400kW Krpeľany

 

 

 Istrodest, spol. s r.o.

Bratislava

 

Rekonštrukcia Trafostanice Medzibrod stožiar č.1, č.2
 Eurostaving, s.r.o.

Banská Bystrica

 

Rekonštrukcia kotolne Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Banská Bystrica
Eurostaving, s.r.o.

Banská Bystrica

Rekonštrukcia vstupu pre imobilných Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Banská Bystrica
Obec Jasenie Rekonštrukcia MŠ Jasenie

 

Vinárstvo Kalmaj

Jabloňovce

Rekonštrukcia

 

Bystrina, spol s r.o.

Brezno

Novostavba RD – Tále 3

 

 Peter Morong

Brezno

Novostavba RD – dostavba

 

 

 Eurostaving, s.r.o.

Banská Bystrica

Oprava izolácie terás  FNsP F.D.Roosevelta, B. Bystrica

 

 

Comments are closed.