Prehľad stavieb za rok 2009

 

 

Objednávateľ Názov stavby
 

Bystrina, spol. s r.o.

Brezno

 

Koliba   Tále

 

Eurostaving, s.r.o.

Banská Bystrica

 

Rekonštrukcia kotolne FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica

výmena parného kotla + podlahy kotolne

 

 

Obec Jasenie

 

 

Predajný stánok – výstavba

 

Gotthardová Jaroslava

Jasenie

 

 

Rekonštrukcia strechy, zateplenie RD

 

Milan Pocklan

Jasenie

 

 

Novostavba RD

 

Milan Turňa

Čierny Balog

 

 

Novostavba RD

 

 

Peter Kosec

Jasenie

 

 

Novostavba RD

 

RD Brezno

Mazorníkovo

 

 

Novostavba RD

Objednávateľ Názov stavby
 

Jasná

Nízke Tatry

 

 

Rekonštrukcia pokladní

 

Obec Jasenie

 

Rekonštrukcia autobusovej zastávky

 

 

 

Tatry Mountain resorts, a.s., Liptovský Mikuláš

 

 

Oprava PZ strechy trafostanice Trangoška

 

Eurostaving, s.r.o.

Banská Bystrica

 

Autoumyvárka SCV Krajské riaditeľstvo Policajného zboru       B. Bystrica

 

 

ACM

Banská Bystrica

 

 

Pokrývanie strechy objektu

SAD  Brezno

Comments are closed.