Prehľad stavieb za rok 2017

 

 

Názov stavby – užívateľa Miesto
Autosevis Prima Invest,spol.s.r.o. Mičinska cesta, Banská Bystrica
Stavebné práce-SO400,500,600,800 Menert spol,s.r.o.Šaľa
Fortischem Nováky
Konverzia jestvujúcej ortuťovej elektrolýzy na membránovú SO 0600 Menert,spol.s.r.o.
Fortischem Nováky
Dokončovacie práce KLD 15 Juh TMR,a.s.
Údolná stanica KLD ,Krúpová
Montáž oceľového krovu a stavebné práce PRIMA INVEST,spol.s.r.o.
Kaštieľ Radvanských,Banská Bystrica
Stavebné práce -živočíšna výroba OKBplus,s.r.o. Devíčie
Zhotovenie chodníka pre peších OKB plus,s.r.o.
 Autobusová stanica ,Banská Bystrica
Prepojenie miestnej komunikácie-oprava cesty,oporný múr Obec Ľubietová
 Môčilie ,Ľubietová

Comments are closed.