Prehľad stavieb za rok 2007

  

Objednávateľ Názov stavby
 Milota Geondea

Jasenie 

Novostavba RD
 Prima invest, s.r.o.

Banská Bystrica

Daňové riaditeľstvo, B. Bystrica

stavebné úpravy

 

 Eurostaving, s.r.o.

Banská Bystrica 

Onkologické centrum FNsP F. D. Roosevelta B. Bystrica
 Eurostaving, s.r.o.

Banská Bystrica 

Rekonštrukcia Akadémie ozbrojených síl L. Mikuláš

/výmena okien, zateplenie/

Comments are closed.