Činnosť

worker

 

 

 

 

Vypracovanie kompletného ponukového rozpočtu na zadané práce,

podľa projektovej dokumentácie.

Obhliadky stavieb, konzultačná činnosť priamo na stavbách a vykonávanie stavebného dozoru.

Comments are closed.